| GOLDSCHMIEDE NEYENHUYS |

| INH. SANDRA NEYENHUYS |

| NORDSTR. 15 |

| 46399 BOCHOLT |

| TEL : 02871 8855078 |

INFO@GOLDSCHMIEDE-NEYENHUYS.DE